Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Tu jesteśmy

Facebook

Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, Assistance, Auto Szyby, Ochrona prawna, InterCasco, Zielona Karta)

OC
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) jest ubezpieczeniem obowiązkowym.
Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na posiadaczach pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowi rejestracji oraz pojazdów wolnobieżnych, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji, ale poruszają się po drogach publicznych.
Zakres terytorialny ubezpieczenia OC: 
•         Polska,
•         kraje Unii Europejskiej,
•         Chorwacja, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria.
Ubezpieczenie Zielona Karta rozszerza zakres ubezpieczenia OC o kraje:
•         Albania,
•         Białoruś,
•         Bośnia i Hercegowina,
•         Czarnogóra,
•         Iran,
•         Izrael,
•         Macedonia,
•         Maroko,
•         Mołdawia,
•         Rosja,
•         Tunezja,
•         Turcja,
•         Ukraina.
AC
Ubezpieczenie AUTOCASCO to kompleksowa oferta dobrowolnego ubezpieczenia Twojego pojazdu od uszkodzeń i kradzieży.
Ubezpieczenie AUTOCASCO chroni Twój pojazd oraz jego wyposażenie dodatkowe między innymi od:
 •       uszkodzeń powstałych w związku ze szkodą z Twojej winy lub winy osoby trzeciej,
 •       uszkodzeń powstałych w wyniku powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, gradu, huraganu, zapadania się ziemi,
 •       uszkodzeń powstałych w wyniku wybuchu lub pożaru pojazdu,
 •       uszkodzeń powstałych w wyniku aktów wandalizmu,
 •       kradzieży pojazdu lub jego elementów.
Nawet, jeśli jesteś płatnikiem VAT, możesz wybrać wersję AC w której zawsze otrzymasz pełne odszkodowanie razem z VAT.
NNW kierowcy i pasażerów
Jeśli przewozisz w aucie pasażerów – koniecznie zapewnij im bezpieczeństwo zawierając ubezpieczenie NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego.
Gdy zdarzy się wypadek, czy z winy kierującego Twoim autem, czy też kierowcy innego pojazdu – wszyscy pasażerowie Twojego auta otrzymają świadczenie z tytułu powstałych urazów.
Wypłacimy świadczenia za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu, a także podczas:
 • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • postoju i naprawie w trasie,
 • przy załadunku i rozładunku, oraz na skutek pożaru czy wybuchu pojazdu.
Pomoc drogowa Assistance
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje organizację i pokrycie kosztów pomocy w razie zaistnienia szkody wynikającej z następujących zdarzeń : wypadku pojazdu jego awarii lub kradzieży, nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania. W zależności od wybranego przez Ciebie wariantu, ochrona ubezpieczeniowa obejmować może zdarzenia powstałe w Polsce oraz na terytorium całej Europy.
W zależności od wybranego Assistance, zakres ubezpieczenia obejmuje:
 • pomoc techniczną - usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu, dostarczenie paliwa, zorganizowanie i pokrycie kosztów parkingu,
 • pomoc w podróży - organizacja i pokrycie kosztów: przejazdu Ubezpieczonego do najbliższego hotelu lub warsztatu, kontynuacji podróży lub powrotu do miejsca zamieszkania,  wynajmu pojazdu zastępczego, odbiór naprawionego pojazdu, pomoc tłumacza przez telefon,
 • pomoc finansową i prawną - pożyczka środków pieniężnych, opłacenie kosztów naprawy, pomoc prawnika, przedpłata kaucji,
 • pomoc informacyjną - informacja o warsztatach samochodowych, pomocy drogowej, pensjonatach, hotelach, schroniskach dla zwierząt, przekazanie informacji,
 • Pomoc informacyjna na terytorium RP w zakresie Kodeksu drogowego, tj ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • pomoc medyczną w RP - transport medyczny, powrót pasażerów, pomoc psychologa,
 • pomoc medyczną za granicą - hospitalizacja, powrót pasażerów, przewóz medyczny,
 • pomoc dla zwierząt - przewóz z miejsca zdarzenia do lecznicy, kliniki weterynaryjnej lub wskazanego przez Ciebie miejsca, leczenie, opieka lub utylizacja zwłok.
Ubezpieczenie szyb pojazdu
Ubezpieczenie szyb pojazdu to oferta dobrowolnego ubezpieczenia szyb w pojazdach osobowych, osobowo-ciężarowych i ciężarowych o DMC do 3,5 tony.
Ubezpieczenie obejmuje ochroną wszystkie szyby w Twoim samochodzie (przednią, tylną, boczne) od wszelkich uszkodzeń.